AKASHA THERAPY


Η μέθοδος AkashaTherapy® (Ακασική Θεραπεία) είναι μία καινούρια και ιδιαίτερη μέθοδος που περιλαμβάνει τρία συστήματα τεχνικών ενεργειακής θεραπείας που σκοπό έχουν την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας του ανθρώπου.

Τα συστήματα τεχνικών της μεθόδου AkashaTherapy® είναι τα εξής:

* Παρέμβαση και Αποκατάσταση στις αρνητικές υποσυνείδητες καταγραφές του ανθρώπου (Akasha QuantumHealing)
* Βιοθεραπεία (Akasha Biopractice)
* Ψυχολογική Υποστήριξη, Συμβουλευτική και Προπονητική Ζωής
(
Akasha LifeCounseling)


1) Akasha QuantumHealing®

Με αυτήν την τεχνική εργαζόμαστε στο Ακασικό Αρχείο του δέκτη.
Το Ακασικό πεδίο μπορούμε να το περιγράψουμε σαν μια θάλασσα ενέργειας μέσα στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα πάντα με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών παλμών.
Εκεί βρίσκεται η λεγόμενη μνήμη του σύμπαντος και οτι έχει συμβεί μέσα σε αυτό. Γέννηση πλανητών, αστεριών, γαλαξιών, αλλά και ζωντανών οργανισμών και συνειδήσεων.

Η σύγχρονη προωθημένη κβαντοφυσική αποδέχεται οτι τα Ακασικά Αρχεία είναι υπαρκτά και αντιστοιχούν σε αυτό που ονομάζουμε zero point.

Ο κορυφαίος επιστήμονας και στοχαστής ERVIN LASZLO, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών και καθηγητής στα πανεπιστήμια της Σορβόνης, Γέηλ και Πρίνστον, στο βιβλίο του The Akashic Experience, εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο τις ιδιαιτερότητες και τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της βιβλιοθήκης πληροφοριών και επιβεβαιώνει οτι όλα είναι αλληλένδετα. Όλα συνδέονται και οδηγούν σε μία μοναδικότητα.
Με την τεχνική Akasha QuantumHealing® ο θεραπευτής μέσα από συγκεκριμένα βήματα, έχει την δυνατότητα πρόσβασης κατ'ευθείαν στα Ακασικά Αρχεία, που ουσιαστικά είναι η "Βάση Δεδομένων" του σύμπαντος.
Όλες οι πληροφορίες του δέκτη βρίσκονται εκεί, είτε αυτές αφορούν γεγονότα, είτε ιδέες, συναισθήματα, μορφές, ακόμη και αυτήν καθ'αυτήν την δομή του DNA.
Όλα είναι αποθηκευμένα σε αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Εφαρμόζοντας συγκεκριμένα βήματα ο θεραπευτής έχει αυτήν ακριβώς την δυνατότητα, να εισέρχεται δηλαδή στην περιοχή του
zero point και να εντοπίζει το αρχείο του δέκτη. 
Σε εκείνο το σημείο μπορεί να "διαβάσει" το αρχείο αποκτώντας εικόνα για όλες τις εμπειρίες που έχει βιώσει ο δέκτης, καθώς και να δει όλα τα επαναλαμβανόμενα "μοτίβα" που δημιουργεί συνεχώς στην ζωή του.

Με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα εντοπίζεται η πρωταρχική αιτία που δημιούργησε το εκάστοτε αποτέλεσμα-μπλοκάρισμα και έτσι καθίσταται δυνατό να γίνει άμεση παρέμβαση στην καταγραφή του συναισθηματικού αποτυπώματος της κάθε αρνητικής εμπειρίας κατευθείαν μέσα στην πρωταρχική πηγή δημιουργίας του, όπως επίσης να διαγραφούν οριστικά περιοριστικές πεποιθήσεις που συχνά είναι αποτέλεσμα της αρχικής αρνητικής εμπειρίας, και οι οποίες είναι όλες καταγεγραμμένες στο Ακασικό αρχείο του δέκτη.
 

Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο γιατί η παρέμβαση δεν γίνεται στον υποσυνείδητο νου, αλλά κατ'ευθείαν στην βάση δεδομένων του δέκτη.
 
Αν η παρέμβαση γίνει μόνο στο υποσυνείδητο, τα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές είναι προσωρινά, διότι το dna μας αλλά και ο υποσυνείδητος νους, που συνεχίζουν να "τραβούν" συνεχώς πληροφορίες από το Ακασικό μας, τραβούν τις ίδιες ακριβώς καταγραφές.
Οπότε είναι θέμα χρόνου η ίδια ή παρόμοια πεποίθηση να ξαναδημιουργηθεί.
Όταν διαγραφεί οποιοδήποτε αποτύπωμα από το Ακασικό δεν μπορεί πλέον να ανακτηθεί ξανά, διότι δεν υπάρχει άλλη βάση δεδομένων πίσω από αυτό που να κρατάει την οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά από μια συνεδρία Akasha QuantumHealing® ο δέκτης βιώνει βαθιά κάθαρση, διότι η θεραπεία που λαμβάνει χώρα στο Ακασικό έχει σαν αποτέλεσμα την διαγραφή, άρα την μη ύπαρξη πλέον των καταγραφών των μπλοκαρισμάτων στην πρωταρχική πηγή τους, και κατ'επέκταση στο υποσυνείδητο, αλλά και στο ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο (αύρα), και άρα την άμεση παύση επανάληψης του εκάστοτε αρνητικού μοτίβου στην ζωή του.

Ο δέκτης βιώνει ένα πανέμορφο αίσθημα ελαφρότητας και αντιλαμβάνεται επίσης οτι είναι διαφορετικό το σώμα του.

Διότι όταν αφαιρεθούν οι αρνητικές ή περιοριστικές καταγραφές από το Ακασικό αρχείο του, αυτομάτως παύουν να υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης του ατόμου, κατά συνέπεια και στο κυτταρικό επίπεδο.


2) Akasha Biopractice®

Η Βιοενέργεια είναι ένα "φυσικό υλικό" του κόσμου μας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκούσια από όλους, και να διοχετευτεί με διάφορους τρόπους ώστε να λειτουργήσει θεραπευτικά σε πλήθος περιπτώσεων.

Δεν εξαρτάται και δεν περιορίζεται από θρησκευτικές πεποιθήσεις, διατροφικές συνήθειες ή πολιτισμικό υπόβαθρο.
Δεν καλύπτεται από κανένα πέπλο μυστηρίου και δεν είναι για "λίγους και μυημένους", παρά την άποψη που επικρατεί από κάποιους μέχρι και σήμερα.

Η Βιοενέργεια είναι μία, όπως και αν ονομάζεται από τις διάφορες μεθόδους που την χρησιμοποιούν, και είναι η ζωτική ενέργεια που ρέει με φυσικό τρόπο μέσα, έξω και γύρω από τον καθένα μας.
Την διαθέτουν και την εκπέμπουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί , φυτά, ζώα, και άνθρωποι, σε διαφορετικές ποσότητες, συχνότητες και ποιότητες.

Η Βιοενεργειακή θεραπεία, απελευθερώνει τα μπλοκαρίσματα στο σώμα και αφυπνίζει την φυσική ικανότητα του σώματος για αυτοθεραπεία. Εφαρμόζεται με το απλό και φυσικό άγγιγμα των χεριών στην Αύρα, αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο σώμα για να μεταδώσει ζωτική ενέργεια.
Η θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω της μετάδοσης λεπτοφυούς ενέργειας που αναζωογονεί, βιοσυντονίζει και θεραπεύει. Ουσιαστικά είναι η μεταβίβαση, ή αλλιώς, μετάγγιση συμπαντικής ζωτικής ενέργειας από ένα ζωντανό οργανισμό σε άλλο.
Η Βιοενέργεια λειτουργεί σε όλα τα όντα (ζώα, ανθρώπους και φυτά) και σε όλα τα επίπεδα (φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και πνευματικό).

Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ανακαλύψει τα καταπληκτικά οφέλη της Βιοενεργειακής Θεραπείας.
Η θεραπεία πραγματοποιείται από τις συχνότητες του φωτός. Όλοι είμαστε δέσμες φωτός που μεταφέρουν πληροφορίες μέσα σ' ένα μεγάλο ενεργειακό πεδίο. Το φως στα κύτταρά μας μεταφέρει πληροφορίες που θυμίζουν στο σώμα το επίπεδο υγείας που θα' πρεπε να βρίσκεται και αυτό συνεχίζει να δονείται σ' αυτό το επίπεδο έως ότου εξισορροπήσει πλήρως.

Η "Ακασική Βιοθεραπεία" χρησιμοποιεί την ενέργεια πηγαίνοντας πέρα από την ίαση και μεταφέρει φως και πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στο
DNA και βρίσκονται ανενεργές.
Το ανθρώπινο είδος μπαίνει σ' ένα νέο επίπεδο συχνότητας.
Ανυψώνουμε τη συνειδητότητα μας και αναδομούμε το
DNA μας.

Η χρήση της Βιοενέργειας λοιπόν είναι ακριβώς αυτό.
Να ξαναενεργοποιήσει κάποιος την εσωτερική του σοφία. Να αφήσει έστω κάποια από τα "δεκανίκια" του αρχικά, και τελικά να βρει το δικό του μονοπάτι, τα χαρίσματά του, την έμπνευση του, καθώς και την αυτοίαση.
Στην συγκεκριμένη τεχνική δεν υπάρχουν παρενέργειες, αφού πρόκειται για παροχή ζωτικής ενέργειας όμοιας με αυτή που όλοι παράγουμε και διαθέτουμε ως ζωντανοί οργανισμοί.

Η Ακασική Βιοθεραπεία δεν διακόπτει τυχόν θεραπείες που προϋπάρχουν, ούτε αποτρέπει επεμβάσεις που έχουν συσταθεί από ιατρούς. Δεν καταργεί, ούτε ανταγωνίζεται την κλασική ιατρική, αντίθετα τη συμπληρώνει. Για τον λόγο αυτό σε όλα τα σοβαρά προβλήματα, ψυχικά ή σωματικά, απαιτείται και ιατρική παρακολούθηση.

Η Akasha Biopractice® περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών όπου μέσα από την εφαρμογή αυτών, φέρνει την ισορροπία στο σώμα και το συναίσθημα, ενώ η επίδραση της φτάνει σε όλα τα επίπεδα. Σωματικό, πνευματικό, συναισθηματικό και ψυχικό.
Εφαρμόζεται κυρίως με τα χέρια, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο.
Ολόκληρο το σώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν πεπειραμένο θεραπευτή, ως όργανο μεταφοράς της Ζωτικής Ενέργειας και εφαρμογής της τεχνικής.

Με την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού τεχνικών που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση, ο θεραπευτής είναι σε θέση να ανακαλύψει που ακριβώς οφείλεται το θέμα του δέκτη.
Στην συνέχεια με εξειδικευμένες εφαρμογές, μπορεί να απελευθερώσει την αιτία από το βιομαγνητικό αλλά και το φυσικό του σώμα, και κατά συνέπεια να αλλάξει το αποτέλεσμα. 

Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται ομαλοποίηση στο φυσικό και ενεργειακό σώμα με αποτέλεσμα ο οργανισμός να έρθει σε ισορροπία και πολλά προβλήματα, σωματικά ή ψυχικά να αμβλυνθούν ή και να θεραπευτούν.


3) Akasha LifeCounseling® 

Η Ακασική Συμβουλευτική είναι δομημένη μέσα από την πληροφορία που έχει αντληθεί από το Ακασικό Πεδίο.
Η Ακασική Συμβουλευτική μπορεί να μας βοηθήσει να περάσουμε σε ένα καινούριο στάδιο της ζωής, δίνοντας μας τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή, και ομαλή μετάβαση.

Ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη σε θέματα αλλαγής στάσης ζωής, και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν διάθεση να αλλάξουν τη ζωή τους αλλά νιώθουν οτι χρειάζονται μια βοήθεια και μια ώθηση.
Επίσης βοηθά τον άνθρωπο να επαναπροσδιορίσει τα θέλω του και τον διδάσκει πως να κατανέμει σωστά και ισορροπημένα τις ανάγκες αλλά και τις υποχρεώσεις του.

Καθώς αφήνει πίσω όλα αυτά που τον περιορίζουν και τον αποθαρρύνουν, μαθαίνει ο ίδιος να βρίσκει τις δικές του απαντήσεις.
Αυτός που θα επιλέξει μια συνεδρία Akasha Lifecounceling® είναι αυτός που θέλει να αλλάξει την ζωή του προς το καλύτερο,  να θέσει νέους στόχους και να μάθει τον τρόπο να τους επιτύχει. 

Αλλάζοντας πρώτα εαυτό του, και ανακαλύπτοντας τις πραγματικές του δυνατότητες,  αναπτύσσει την δημιουργικότητά του, τα βαθύτερα θέλω του και  μαθαίνει να αντιμετωπίζει κατάματα καταστάσεις και αλήθειες, ώστε να μπορεί πάντα να βάζει προτεραιότητες, να θέτει υψηλούς αλλά πάντα εφικτούς στόχους, και να δραστηριοποιείται ώστε να τους πετύχει.

Η Ακασική συμβουλευτική είναι μια υπέροχη μέθοδος που βοηθά τον άνθρωπο να ορίσει ο ίδιος τον δρόμο που θα πάρει, να  ξεκαθαρίσει το δικό τοπίο της ζωής του, και  πιστέψει στα όνειρα του.


Η AkashaTherapy® είναι μια πανέμορφη μέθοδος που δόθηκε βιωματικά στην Μάρη Κουγιτάκη μέσω διαυλισμού από το Ανώτατο Πεδίο Δημιουργίας, με αγάπη στον άνθρωπο αλλά και σε ότι υπάρχει.

Διάρκεια συνεδρίας:
Μια συνεδρία AkashaTherapy διαρκεί περίπου μια ώρα, διάρκεια η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του δέκτη.


ΜΑΡΗ ΚΟΥΓΙΤΑΚΗ

Δημιουργός της μεθόδου AkashaTherapy®
Αρ.Πρωτοκόλλου 6911 Ν.2121/1993
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνοδοιπόροι

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

  • * Όλα μπορούν να θεραπευτούν - Martin Brofman
  • * Άλλαξε το DNA σου, άλλαξε την ζωή σου - Dr. Robert Gerard
  • * Η μεγάλη Κβαντική Αλλαγή - Dr.Ervin Laszlo
  • * Η Ρομφαία - Steve Rother
  • * Συζήτηση με το θεό (τριλογία) - Neale Donald Walsch
  • * Η κοιλάδα των Ρόδων - Paul Amadeus Dienach
  • * Γεννημένοι να αγαπάμε - Leo Buscaglia